اتحادیه صنف صنایع دستی اصفهان
۰۹
بهمن

نشست صمیمانه اتحادیه صنف صنایع دستی اصفهان با حضور ریاست مجموعه هلدینگ امیران

نشست صمیمانه اتحادیه صنف صنایع دستی اصفهان با حضور ریاست مجموعه هلدینگ امیران

دیروز ، مورخ 8/11/97 نشستی صمیمانه در حضور ریاست محترم اتحادیه صنایع صنف دستی اصفهان جناب آقای شیردلی و هیات رئیسه محترم در محل اتحادیه صنف صنایع دستی اصفهان در خصوص طرح ها و راهکارهای مجموعه هلدینگ امیران جهت توانمند سازی هنرمندان و برقراری ارتباط بهتر با بازارهای خارجی برگزار شد .
در این راستا جناب آقای دکتر شریفی ریاست مجموعه هلدینگ امیران راهکارها و طرح های مجموعه را مطرح و در این خصوص تبادل نظر شد .