قالیبافی
۲۸
آبان

قالیبافی ، هنر اصیل ایرانی

برتری و رشد جهانی هنر  هنرمندان صنایع دستی فقط آن هنری میتواند باشد که بازتاب تمدن و تاریخ و اصالت آن باشد و این آن چیزی است که هنر قالیبافی ایرانی از آن بهر مند است و در حد استثنایی از آن برخوردار میباشد و در زیبانی به کمال رسید است و نهایت هنر ایرانی را نشان میدهد.

بانک اطلاعات صنایع دستی ihcgi ، ichto فرش مشرق زمين، دستكم از اواخر قرون وسطي، جزو کالاهای داد و ستد قرار گرفت و در سده هاي چهاردهم بر صورت اموال ثروتمندان اضافه گردید و نيز به آثار نقاشان اروپايي راه يافت. اما اين فرش ها معمولا از سرزمين هاي خاور نزديک مي آمد كه به اروپا نزديکتر می بود. اين نيز هست كه فرش هاي شرقي بازار اروپا همه بافته از پشم بود و رنگهاي معدود داشت و طرح و نقش آن ها كمابيش خشن و خالي از ظرافت، و نيز دلگير بود و فاقد تابناكي و ظرافت دلپسند دست بافته هاي ايراني. حتي قالي هاي قاهره اي، كه نمونه هاي عالي آن به راستي ممتاز است، از نظر “جوزوفا باربارو”  در برابر قالي هاي شكوهمند ايراني رنگ مي باخت، قالي هايي كه به محض ورود به ايران چشمانش را خيره كرد و او را به وجد آورد.

هنرهای برجسته و نمونه ی این طرح و نقش ها هرگز ارزش آن پایین نمی یابد در در درون خود غنای پایان ناپذیری نهفته است که بر همدلی و اشتیاق مشتاقان آن را میگشاید و این شاهکار ها از بینش پر تب و تاب تذهیب کاران فزون می یابد که این هنر های پر افسون از هنر باوقار خوشنویسی میتوان فرا گرفت حدودا محقق است كه فرشهاي بسیار زيبای ایرانی  دستکم در عصر غزنويان (از 428 تا نيمه هاي سده ي ششم هجري) بافته شده  است ؛ اما اينكه چه طرحي و نقشي داشته به درستي متصور نيست.