۰۹
اسفند

عروسک بافی ماسوله

عروسک های کاموایی ماسوله که به شکل دختر و پسر بافته می شوند. تمام اجزای بدن و لباس های عروسک یک پارچه بوده و با میل و قلاب بافته و درون آن با پنبه و پشم پر می شود. روی کلاه دختر با کاموای سبز عبارت ماسوله نوشته شده است. دو عروسک از سر به وسیله نخ به هم وصل شده اند. پشت سر کلاه دختر یک منگوله نارنجی بافته شده است .

یکی از زیباترین صنایع دستی گیلان عروسک کاموایی ماسوله است که تنها در این شهرک تاریخی بافته می شود. این عروسک توسط زنان و کودکان ماسوله در جلوی منازل و یا روی سکویی در نزدیک منزل به مسافران و گردشگران عرضه می شود. این سوغات که یادگاری از شهر تاریخی ماسوله است با کاموا بافته می شود و بسیار زیباست. عروسک های بافتنی ساخته دست زنان و دختران ماسوله به تمام نقاط این شهرک چهره زیبایی بخشیده است.

تولید و فروش این عروسک برای تأمین بخشی از کمبودهای مالی خانواده انجام می گیرد که با در نظر گرفتن قیمت خرید مواد اولیه این تولیدات و نیز مزد تهیه آن مبلغ چندانی برای تأمین معاش خانواده محسوب نمی شود.