۰۶
اسفند

چشمه دوزی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

چشمه دوزی قدیمی ترین سوزن دوزی اصفهان بحساب می اید که بیشترروی کتان های سفید یا رنگی با نخ هم رنگ و گاهی با نخ های الوان بدون نخ کشی پارچه دوخته می شوند . سادگی طرح اهمیت بسیار دارد . این دوخت معمولا توسط نقشه و شمارش الیاف کتان انجام می گیرد و زیبایی آن به علت ظرافت و تمیزی کار می باشد . گاهی یک نخ به طور چهار خانه از پارچه کشیده می شود و سپس چهار خانه را به طور مایل مثل ژور پر می کنند.

چشمه دوزی را می توان با برودری دوزی و قلاب دوزی انجام داد در اصفهان بیشتر از نقش های قلم کار استفاده می کنند و گاهی نیز بته جقه و امثال آن ها را در بین چشمه دوزی با قلاب می دوزند.