۰۶
اسفند

نوار دوزی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

هنر نوار دوزی دوخت نوارهای آماده روی پارچه براب تزیی لباس برخی مواقع با تلفیق سایر رودوزی ها اعمال میشود . نواردوزی یکی از صنایع دستی اصیل و زیبای این مرز پر گهر است .

معمولا دوخت نوارهای آماده بر روی : لباس ، رومیزی ، بقچه ، سوزنی ، روسری و … می باشد . قیطان دوزی نیز یک نوع نواردوزی است با این تفاوت که در قیطان دوزی به جای نوار، از قیطان استفاده می شود

نواردوزی یکی از مکمل های سوزن دوزی دراستان سیستان و بلوچستان بوده و هست . مواد اولیه آن مشابه سوزن دوزی می باشد ، به همین دلیل بانوان هنرمند سیستان و بلوچستان به جهت صرفه جویی از کناره های اضافه پارچه نیز استفاده و بر روی آن نقوش زیبای بلوچ را سوزن دوزی می کنند. نوارهای سوزن دوزی شده در کارهای تکمیلی و تلفیقی کاربرد بسیار دارد

(IHCGI)Iran handicrafts General Information