۲۸
آذر

مینا پنجره ای یا مشبک

?

مینای پنجره ای یا مشبک سبک میناکاری است که در عصر ساسانی توسط ایرانیان ابداع شد که از دشوارترین سبک های میناکاری دنیا بوده و هست و به ندرت انجام می شود.

مینای خانه بندی را در نظر بگیرید و فرض کنید آن را شبکه کرده اید و زیر رنگ ها هم هیچ سطحی نیست. وقتی که مینا وارد کوره می شود رنگ ها ذوب می شود و به شکل یک شیشه در می آیند.

این نقوش در عین حال که رنگی هستند شیشه مانند هستند و از یک سمت می توان سمت دیگر را دید. معروف ترین و زیباترین اثر مینای پنجره ای جهان، جام خسرو است که در موزه لوور پاریس نگهداری می شود و روی یک بشقاب کاسه مانند از جنس طلا انجام شده است .