۲۸
آذر

مینا صبی

مینا صبی از رشته های خاص استان خوزستان  بوده که توسط اقلیت مذهبی صابئین مندایی تولید می شود ( وجه تسمیه آن نیز به همین دلیل می باشد ) در گذشته میناکاری بر روی احجام نیز صورت می گرفته اما اکنون اغلب بر روی زیورآلات انجام می شود .

ساخت زیورآلات و مینا کاری بر روی آن هردو توسط خود صنعتگر انجام می گیرد .

مواد اولیه مصرفی طلاو نقره بوده و نقوش بکار رفته در آن تصاویر کوه ، قایق ، نخل ، شتر ، لنج ، پل اهواز و … می باشد و تنها منطقه تولید آن در کشور و استان شهرستان اهواز می باشد.