۲۸
آذر

موج بافی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

موج ها پارچه هایی هستند که از پشم گوسفند ساخته شده و از آنها به عنوان رختخواب پیچ استفاده میشود.