۲۸
آذر

مرس بافی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

یکی از هنر‌های سنتی قدیمی مردم استان کرمانشاه است، که به تازگی نیز به ثبت ملی رسید.