۲۸
آذر

عریض بافی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

عریض پارچه‌ای دستباف است که به وسیله دستگاه های بافندگی چوبی تولید می‌شود .