۲۸
آذر

شال بافی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

شال نوعی بافت زمخت  و تک رنگ است که از پشم گوسفندان در دستگاه شال بافی بافته و تولید می‌شود.