۲۸
آذر

زری بافی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

زری بافته سنتی نیز مانند بسیاری از پارچه های سنتی از دو گروه نخ تارو پود بافته میشود.