۲۸
آذر

برک بافی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

بَرَک یک نوع پارچه نرم و چسبان و ضخیم  که از پشم شتر یا کرک بز بافته می شود.