۲۸
آذر

ابریشم بافی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

احرامی‌بافی یا سجاده‌بافی یکی از رشته‌های بومی استان خوزستان است که قدمت آن به زمان بسیار گذشته برمیگردد.