۲۷
آذر

نقاشی پشت شیشه

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

نقاشی رو یا پشت شیشه هنری است وارداتی از خارج از کشور كه در دوره صفویان از شرق اروپا و هندوستان و چین وارد ایران شده است.

این نوع هنر و نقاشی برخلاف دیگر هنرهای وارد شده ، به محض  ورود بلافاصله رنگ و بویی بومی گرفت.

در آثار هنری كه با این تكنیك خلق شده‌اند، كمتر نمونه‌های تقلیدی از كارهای  غربی میبینیم.

اما در حال حاضر این هنر از رشته های هنری  منسوخ شده نقاشی به شمار میرود.

لازم به ذکر است این نکته ضروری است روش كار در نقاشی پشت شیشه کاملا با نقاشی روی بوم نقاشی روی شیشه ( ویترای) متفاوت است.

نقاشی پشت شیشه بر خلاف نقاشی معمولی کار آسانی نیست.  زمانی که نقاش هنرمند روی کاغذ و یا بوم نقاشی می کند به آنچه که انجام می دهد تسلط هنری دارد و در پایان نیز به سادگی به قلم گیریو اصلاح  می پردازد ولی در نقاشی پشت شیشه این روش بر عکس و متفاوت است یعنی  قسمت‌های حساس پایانی در ابتدا انجام میگردد اول جزئیات و ظرایف انجام می شود و سپس به رنگ‌های اصلی و رنگ‌آمیزی زمینه پرداخته می‌شود.

دیگر تفاوت  نقاشی روی بوم یا هر زمینه دیگر با نقاشی پشت شیشه  نقاشی این است که  روی بوم اشتباهات را می‌توان با رنگ‌ها رفع كرد اما در نقاشی پشت شیشه رنگ اشتباه را با رنگ دیگر نمی‌توان درست كرد، بلكه باید رنگ‌های زده‌شده را پاك و از اول شروع كرد.

در نقاشی پشت شیشه علاوه بر رنگ  از مواد تركیبی نیز استفاده می شود در گذشته  جلوه بیشتر کار از ورقه های طلا در آن استفاده می کردند ” استاد غضنفر کرد” از جمله این هنرمندان است.

در این هنر ( نقاشی پشت شیشه ) عمدتا از رنگهای سبز ، زرد  ، قرمز ، قهوه ای ، سیاه، آبی و سفید استفاده می شده است و معمولا موضوعاتی شامل حاشیه‌های رنگی، گل، گل و مرغ، صورت‌كشی یا شبیه‌كشی، وقایع مذهبی و داستانهای رزمی نقوش انسانی، حیوانی، هندسی، تصاویر منظره‌ها و نوشته‌ها و خطوط قرآنی دارد .