مینای شیشه
۲۷
آذر

مینای شیشه

میناکاری یا مینا سازی روی شیشه هنری است با پیشینه ای در حدود پنج هزار سال ، و از مهمترین صنایع دستی محسوب میگردد.

این هنر برای زیبایی بخشیدن بیشتر به زیور آلات و ظروف مختلف استفاده می شده است. این هنر ترکیبی از آتش و خاک است که با هنر نقاشی تلفیق می گردد و نقش های زیبایی بوجود می آورد..

در این هنر بعد از تولیدجسم شیشه ای از رنگهای مینا کاری استفاده میشود تا هنرمند طرح مورد نظر را روی آن نقاشی کرده و از انجا که این رنگ ها ( به اصطلاح) کوره ای هستن برای ثابت ماندن رنگ پیش از اتمام نقاشی هنرمند جسم مورد نظر را وارد کوره کرده تا رنگ ها به اصطلاح پخته شده و ثابت بمانند .