۲۷
آذر

مینای شیشه

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

میناکاری یا مینا سازی روی شیشه هنری است با پیشینه ای در حدود پنج هزار سال ، و از مهمترین صنایع دستی محسوب میگردد.

این هنر برای زیبایی بخشیدن بیشتر به زیور آلات و ظروف مختلف استفاده می شده است. این هنر ترکیبی از آتش و خاک است که با هنر نقاشی تلفیق می گردد و نقش های زیبایی بوجود می آورد..

در این هنر بعد از تولیدجسم شیشه ای از رنگهای مینا کاری استفاده میشود تا هنرمند طرح مورد نظر را روی آن نقاشی کرده و از انجا که این رنگ ها ( به اصطلاح) کوره ای هستن برای ثابت ماندن رنگ پیش از اتمام نقاشی هنرمند جسم مورد نظر را وارد کوره کرده تا رنگ ها به اصطلاح پخته شده و ثابت بمانند .