تولید شیشه حرارت مستقیم
۲۷
آذر

تولید شیشه حرارت مستقیم

در روش تولید شیشه با حرارات مستقیم مواد شیشه زمانی که مستقیما در معرض حرارت بوده و نرم است  با دمیدن در  آن میتوان اشکال مختلف و زیبایی در آن ایجاد نمود ،

به این روش شیشه دمی یا لمی نیز میگویند و از صنایع دستی و گروه های هنری مربوط به شیشه میباشد.

هنرمند در این روش،  ماده شیشه را حرارت می‌دهد تا نرم  شود سپس با ابزار و وسایل  مخصوص یا دمیدن و فوت کردن اشکال زیبایی و منحصر بفردی  با آن بوجود می‌آورد

 

تهیه شده توسط تیم تحقیقاتی سایت (IHCGI) IRAN HANDICRAFTS GENERAL INFORMATION