۲۷
آذر

تولید شیشه حرارت مستقیم

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

در روش تولید شیشه با حرارات مستقیم مواد شیشه زمانی که مستقیما در معرض حرارت بوده و نرم است  با دمیدن در  آن میتوان اشکال مختلف و زیبایی در آن ایجاد نمود ،

به این روش شیشه دمی یا لمی نیز میگویند و از صنایع دستی و گروه های هنری مربوط به شیشه میباشد.

هنرمند در این روش،  ماده شیشه را حرارت می‌دهد تا نرم  شود سپس با ابزار و وسایل  مخصوص یا دمیدن و فوت کردن اشکال زیبایی و منحصر بفردی  با آن بوجود می‌آورد

 

تهیه شده توسط تیم تحقیقاتی سایت (IHCGI) IRAN HANDICRAFTS GENERAL INFORMATION