۲۷
آذر

تراش روی شیشه

تراش روی شیشه را میتوان اینگونه به دو قسمت تقسیم کرد

(IHCGI)

یک : حکاکی چرخ مسی

حکاکی با چرخ نوعی از هنر و تزئین است که از زمان مصریان و رومی ها قدمت دارد. این روش تراش امروزه با الکتروموتورهای کوچک انجام می شود و هنرمندان و صنعتگران به کمک سنگ های مخصوصی که درجه سختی آن ها بیش از سختی شیشه میباشد روی شیشه خط می اندازند. سرعت چرخ ها و دیسک بسته به نوع تراش متفاوت بوده و هرچه میزان عمق تراش مورد نظر زیادتری لازم باشد ، سرعت چرخ تراش میبایست بیشتر گردد. .

دو: حکاکی و تراش فیزیکی با نوک الماسه ( با فرز)

(IHCGI)

بکار گیری نوعی فرزهای دستی که عموما نوک آن ها فولاد الماسه است ، ظاهری شبیه به قلم و یا مداد دارد و برخی از هنرمندان و صنعتگران این صنایع دستی تراش قلم الماسه با نوک کاربید تنگستن را ترجیح می دهند.

تراش شیشه الماس

شکل نوک الماسه هرمی با چهار و شش وجه است و هنگامی که نوک این هرم شیشه را خراش دهد یا بکند عمل رسم و طراحی نقوش انجام شده است. در حقیقت خراش ها یک سری تراش های ریز و ظریف هستند که مسلما درجه سختی شیشه در بافت حکاکی شده تأثیرگذار است.