۲۹
آبان

نقاشی روی سفال

نقاشی کاشی سنتی

کاشی زرین فام :

نوعی کاشی سنتی با لعابی که تلالو رنگی دارد ..

کاشی مینایی :

کاشی تزئین شده لعاب دار با نقوش هندسی و گُل و گیاه که بیشتر به رنگ آبی می باشد .

کاشی هفت رنگ :

طرح مورد نظر را روی کاشی سفید رنگ با هفت رنگ ، لاجوردی ، فیروزه ای ، قرمز ، زرد ، حنایی ، سیاه و سفید رنگ کرده و بار دیگر در کوره قرار می گیرد .