۲۹
آبان

نقاشی روی سفال

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

(IHCGI)Iran handicrafts General Information

نقاشی کاشی سنتی

کاشی زرین فام :

نوعی کاشی سنتی با لعابی که تلالو رنگی و بسیار زیبایی دارد .

کاشی مینایی :

هنر کاشی تزئین شده لعاب دار با نقوش هندسی و گُل و گیاه که بیشتر به رنگ آبی است .

 

 

کاشی هفت رنگ :

ایجاد طرح روی کاشی سفید رنگ با هفت رنگ ، لاجوردی ، فیروزه ای ، قرمز ، زرد ، حنایی ، سیاه و سفید رنگ کرده و بار دیگر در کوره قرار می گیرد و خلق اثر .