۲۸
آبان

گلیم بافی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

گلیم بافی از قرن‌ها پیش در استان یزد و به خصوص شهرستان‌های میبد، خاتم و ابرکوه، رایج بوده است .