۲۸
آبان

نمد مالی سنتی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

نَمَد نوعی بافته سنتی زیراندازی است که با پشم ساخته می‌شود. در فرانسه به آن فوتر گفته میشود.