۲۸
آبان

نقش اندازی ضربی روی چرم

به کوبیدن و فشردن قلم های منقوش فولادی (مھر) بر روی چرم عمل آمده نقش اندازی ضربی گفته می شود که در گذشته بعد از نقش اندازی ، فرورفتگی ھای ایجاد شده را با طلا یا نقره پر می کردند. این هنر يكی از قديمی ترين و جذاب ترين رشته های صنايع دستی بوده كه متاسفانه به مرور زمان منسوخ شده و در حال حاضر تعداد اندکی به این هنر می پردازند. نقش اندازی ضربی بر روی چرم ، از نظر اصول كار و تكنيک، شباهت بسیار زیادی به قلمزنی بر روی فلز دارد.

(IHCGI)Iran handicrafts General Information

 

 

 

 

 

 

چرم مناسب برای این کار در بهترین حالت,چرمی است که با دباغی گیاهی شده باشد.این نوع چرم ها رطوبت مناسبی را جذب کرده و در نتیجه آماده هر نوع شکل پذیی هستند .هنگام کار باید چرم را مرطوب کرد که الیاف ان متورم و قابلیت شکل پذیری آن بیشتر میشود و تغییر رنگ اندکی دارد .وقتی رنگ چرم به حالت اولیه بازگشت آماده نقش اندازی است .طرح مورد نظر بر روی چرم منتقل شده و سپس توسط قلم های فولادی و چکش نقش روی ان شکل میگیرد .در انتها با یک برس ساخته شده از پشم گوسفند که لایه نازکی از ماده ای که موجب زیبایی و درخشنگی چرم میشود بر روی آن میمالند.