۲۸
آبان

معرق چرم

 هنر معرق چرم  نوعی تزئین چندتکه ای هم سطح و الحاقی است که در آن قطعاتی مطابق با قسمت بندی های طرح از لایه های هم ضخامت از قطعات، کنار هم چیده تشکیل شده باشد ، این کار نوعی معرق کاری است.

مجموعه امیران معرف این هنر کهن ایران

(IHCGI)Iran handicrafts General Information

از تکنیک های معرق کاری به چند نمونه زیر اشاره کرد:

معرق چوب، معرق کاشی، و معرق چرم

پیشینه ی معرق:

مرور و بررسی آثار، علائم، نوشته ها و کتیبه های دوران گذشته تاریخ ایران و نقوشی که در آثار باستانی دیده میشود درمیابیم که ایرانیان قدیم از چرم برای کفش و افزارهای جنبی و لوازم دیگر استفاده می کردند.

از ابتدای قرن چهارم تا قرن نهم و دهم فصل نوینی در هنر کتاب سازی گشوده شد و چند نوع جلد تزئینی ساخته شد که اهم آنها جلدهای سوخت یا (سوخته) و معرق بوده است.درگذشته هنر نوشتن روی چرم وجود داشته است و شاید نتوان بطور دقیق قدمت این رشته را بیان کرد نمونه بارز آن آیات قرآنی است که در صدر اسلام جهت ماندگاری بیشتر بر روی چرم نوشته شده است لذا می توان گفت که هنر قلمزنی روی چرم یکی از قدیمیترین و جذابترین رشته از رشته های صنایع دستی بوده که متاسفانه به دلایل مختلف به مرور زمان منسوخ و از بین رفته است.