۲۸
آبان

سیاه چادر بافی

سیاه چادر نوعی چادر است که از موی بز سیاه و توسط زنان عشایر بافته می‌شود.سیاه چادرها …