۲۸
آبان

بافت های سنتی

(IHCGI)Iran handicrafts General Information

بافتنی سنتی(Traditional cloth weaving) هنر تولید انواع شال،جوراب و … با استفاده از الیاف پشمی است.