۲۸
آبان

ایی بافی ( دو لایه بافی )

از صنایع دستی تزیینی – کاربُردی ایران ” اُیی بافی” نام دارد. اُویی نوعی پارچۀ دستبافت …