۲۸
آبان

ایی بافی ( دو لایه بافی )

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

از صنایع دستی تزیینی – کاربُردی ایران ” اُیی بافی” است. اُویی نوعی پارچۀ دستبافت میباشد.