۲۵
آبان

معرق سنگ

معرق از منظر لغت «اصولا هر چیز رگه دار را گویند» ولی مفهوم آن در این نوع به خصوص از هنر، ایجاد نقش و طرح با کمک کنار هم قرار دادن رنگهای مختلف از یک جنس سنگ است .

از سالها قبل معماران اصیل ایرانی و اساتید برجسته معرق کاشی و آینه بناها و آثار تاریخی خارق العاده ای به میراث نهاده اند که امروزه تحسین جهانیان را بر انگیخته است . بریدن ، کنار هم چیدن و چسباندن سنگ‌های رنگارنگ لایه شده برای ایجاد طرح و نقش با ابزار برش و سایش را معرق‌کاری سنگ می‌گویند.  از معرق سنگ برای تزئینات بنا مانند کف و همچنین انواع سطوح مانندصفحه میز استفاده می‌شود. معرق سنگ بیشتر بر سطوح تخت و گسترده اجرا می‌شود. برخی صنعتگران هنرمند از تسمه‌های برنجی و نوارهای سنگی پهن و باریک به منظور ایجاد قاب به  دور نقش اصلی معرق استفاده می‌کنند. نقوش سنتی مورد استفاده در معرق سنگ شامل (اسلیمی و ختایی، گره‌ها و خط نگاره‌ها) و طرح‌های متنوع دیگر است