۲۵
آبان

معرق سنگ

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

(IHCGI)Iran handicrafts General Information

معرق از منظر لغت «اصولا هر چیز رگه دار است » ولی مفهوم آن در این نوع به خصوص از هنر، ایجاد نقش و طرح با کمک کنار هم قرار دادن رنگهای مختلف از یک جنس سنگ است .

از سالها قبل معماران اصیل ایرانی و اساتید برجسته معرق کاشی و آینه بناها و آثار تاریخی خارق العاده ای به میراث نهاده اند که امروزه مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. بریدن ، کنار هم چیدن و چسباندن سنگ‌های رنگارنگ لایه شده برای ایجاد طرح و نقش با ابزار برش و سایش را معرق‌کاری سنگ می‌گویند.  ازاین هنر فاخر معرق سنگ برای تزئینات بنا مانند کف و همچنین انواع سطوح مانند صفحه میز استفاده می‌شود. معرق سنگ بیشتر بر سطوح تخت و گسترده اجرا می‌شود. برخی صنعتگران هنرمند از تسمه‌های برنجی و نوارهای سنگی پهن و باریک به منظور ایجاد قاب به  دور نقش اصلی معرق استفاده می‌کنند. نقوش سنتی مورد استفاده در معرق سنگ شامل (اسلیمی و ختایی، گره‌ها و خط نگاره‌ها) و طرح‌های متنوع دیگر است.

است