۲۵
آبان

خراطی سنگ

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

(IHCGI)Iran handicrafts General Information

خراطی سنگ‎

هنر خراطی سنگ یکی از رشته های صنایع دستی سنگی است .تراشیدن دورانی یک قطعه سنگ بوسیله چرخ خراطی ، برای ساخت اشیایی با حجم متقارن و مدور را خراطی می گویند . اشیایی مثل دیگ ، دیگچه ، هاون ، قندان ، قدح ،گلدان ، پايه هاي ميز و … از ساخته های هنرمندان  اين هنر هستند

حکاکی سنتی روی سنگ

حکاکی به معنی کنده کاری روی سطوح مختلف سنگی ، با استفاده از ابزارهای مکانیکی برای ایجاد نقشها و طرح های هنری مورد نظر می باشد . حک کردن نقشی بر روی سنگ به وسیله ابزارهایی مثل قلم های مختلف که گاهی کاملاً دست ساز می باشد . این هنر ، که در گروه صنایع دستی سنگی قرار دارد .تاریخچه یکی دیگر از هنرهای زیبایی صنایع دستی حکاکی روی سنگ است .

قبل از اختراع خط و با شروع غارنشینی، انسان ها برای انتقال پیام و رساندن منظور خود شکل هایی روی سنگ حک می کردند و این کار نوعی ارتباط برقرار بشمار میرفت . به مرور با اختراع خط، تراش سنگ برای تهیه وسایل مورد احتیاج به کار گرفته شد.

در گذشته از این هنر برای حک کردن نقشی بر روی مهرها و انگشتر هایی که هم جنبه کاربردی و هم جنبه زینتی داشت بهره میگرفتند . مواد اولیه سنگ هایی که برای هنر حکاکی مناسب هستند و می توان بر روی آن ها نقشی را حک کرد ، باید از سنگ های نرم انتخاب شوند. سنگهایی مثل سنگ مرمر و بسیاری از سنگهایی که در دل طبیعت آنها را جست  .

سنگ دیگر مورداستفاده دراین رشته سنگی است خاکستری رنگ که از اطراف مشهد استخراج می شود .با نام لاوز یا لاپیس که ترکیبی از تالک وکلرور است و هنرمند حکاک با خلاقیت وابتکار خود نقوشی را برروی آن بصورت حکاکی ایجاد  می کند.

ابزار و تجهیزات ابزار این هنر در گذشته همان تیشه و کلنگ برای برش سنگ بوده ، ولی امروزه دستگاه های تراش سنگ جایگزین مناسبی بجاب آن ابزار است.

مواد اولیه در هنر خراطی سنگ ، از سنگ های متنوعی و مختلفی می توان استفاده کرد .سنگهایی مثل سنگ هرسین ، مرمر سفید ،مرمر سبز، تراورتن ، سنگ چینی

ابزار و تجهیزات مورد استفاده برای ساخت محصولاتی به روش خراطی سنگ از این قرار است ؛دستگاه برش، دستگاه تراش، مته های مختلف ( كه در ساخت ظروفي مثل قندان و يا گلدان استفاده مي شود ) ، کاغذ سمباده و یا سنگ سمباده به همراه آب می باشد.