۲۵
آبان

حکاکی سنتی روی سنگ

حکاکی به معنی کنده کاری روی سطوح مختلف سنگی ، با استفاده از ابزارهای مکانیکی برای ایجاد نقشهای مورد نظر می باشد . حک کردن نقشی بر روی سنگ به وسیله ابزارهایی مثل قلم های مختلف که گاهی کاملاً دست ساز می باشد . هنری بسیار زیبا و ارزنده است ، که در گروه صنایع دستی سنگی قرار دارد .تاریخچه یکی دیگر از هنرهای زیبایی صنایع دستی حکاکی روی سنگ است .

قبل از اختراع خط و با شروع غارنشینی، انسان ها برای انتقال پیام و رساندن منظور خود شکل هایی روی سنگ حک می کردند و اینگونه با هم ارتباط برقرار می کردند. به مرور با اختراع خط، تراش سنگ برای تهیه وسایل مورد احتیاج به کار گرفته شد.

در گذشته از این هنر برای حک کردن نقشی بر روی مهرها و انگشتر هایی که هم جنبه کاربردی و هم جنبه زینتی داشت بسیار استفاده می شد . مواد اولیه سنگ هایی که برای هنر حکاکی مناسب هستند و می توان بر روی آن ها نقشی را حک کرد ، باید از سنگ های نرم انتخاب شوند. سنگهایی مثل سنگ مرمر و یا بسیاری از سنگهایی که در دل طبیعت آنها را می توان یافت .

سنگ دیگر مورداستفاده دراین رشته سنگی است خاکستری رنگ که از اطراف مشهد استخراج می شود .با نام لاوز یا لاپیس که ترکیبی از تالک وکلرور است و هنرمند حکاک بسته به خلاقیت وابتکار خود نقوشی را برروی آن حک می کند.

ابزار و تجهیزات ابزار این هنر در گذشته همان تیشه و کلنگ برای برش سنگ بوده ، که امروزه دستگاه های تراش سنگ جایگزین این ابزار شده است .