۲۵
آبان

تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

(IHCGI)Iran handicrafts General Information

سنگ های قیمتی‎سنگ‌های قیمتی در طبیعت به صورت خام یافت می‌شوند.

موارد استفاده این سنگ‌ها به طور کلی به دو صورت نگین در زیور آلات و یا به فرم فانتزی و موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

هیچ سنگی اعم از سنگ‌های قیمتی و یا نیمه قیمتی، به طور مستقیم به و خام مورد استفاده نمیشود.

این سنگ‌ها قبل از قرار گرفتن بر روی زیور آلات، باید حتما برش خورده، تراشیده و به اندازه‌های دلخواه ظاهرسازی بشوند.

بعد از تمامی این مراحل سنگها پولیش می‌خوردند و جلا داده می‌شوند تا به طور درست درخور گوشواره، گردنبند، آویز و با دستبند شوند.

در علم جواهر شناسی همواره، الگویی هرمی مانند، در استخراج سنگهای قیمتی وجود دارد.

بر اساس این الگو اغلب سنگ‌های قیمتی کوچک با کیفیت پایین و یا متوسط در قسمت پایین و قائده هرم قرار دارند.

با حرکت به سوی بالای این هرم، کمیت نگین‌ها و سنگ‌های قیمتی کاسته و بر کیفیت آنها افزوده می‌شود.

اغلب سنگ‌هایی که در بالای این هرم قرار می گیرند دارای رنگ بهتر و ناخالصی کمتری می‌باشند.