۲۵
آبان

تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

Image result for ‫سنگ های قیمتی‬‎سنگ‌های قیمتی در طبیعت به صورت خام یافت می‌شوند.

این سنگ‌ها به طور کلی به دو صورت نگین در زیور آلات و یا به فرم فانتزی و موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

هیچ سنگی اعم از سنگ‌های قیمتی و یا نیمه قیمتی، به طور مستقیم به صورت خام مورد استفاده قرار نمی گیرند.

این سنگ‌ها قبل از قرار گرفتن بر روی زیور آلات، می‌بایست برش خورده، تراشیده و به اندازه‌های دلخواه در بیایند.

این سنگها بعد از مراحل ذکر شده پولیش می‌خوردند و جلا داده می‌شوند تا به طور شایسته ای درخور گوشواره، گردنبند، آویز و با دستبند شوند.

در علم جواهر شناسی همواره، الگویی هرمی مانند، در استخراج سنگهای قیمتی وجود دارد.

بر اساس این الگو اغلب سنگ‌های قیمتی کوچک با کیفیت پایین و یا متوسط در قسمت پایین و قائده هرم قرار می گیرند.

با حرکت به سوی بالای این هرم، کمیت نگین‌ها و سنگ‌های قیمتی کاسته و بر کیفیت آنها افزوده می‌شود.

اغلب سنگ‌هایی که در بالای این هرم قرار می گیرند دارای رنگ بهتر و ناخالصی کمتری می‌باشند

[us_btn text=”دانلود سنگ ها ” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.ihcgi.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2F%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%D8%A7%D8%A7.pdf||target:%20_blank|” size=”18px” align=”center”]
[us_btn text=”گوهر شناسی (شناسایی سنگ های قیمتی )” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.ihcgi.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2F%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C.pdf|title:%D8%B3%D9%86%DA%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C%20|target:%20_blank|” size=”18px”]