۲۳
آبان

نازک کاری

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

هنر تولید اشیاء چوبی با در کنار هم قرار دادن قطعات ریز چوب است .در این صنایع دستی ، چوب بر اساس طرح و نقش مورد نظر ، روکش می شود . با این تکنیک انواع تولیدات بسیار ظریف و با دقت تولید می گردد