۲۳
آبان

معرق چوب

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

در این هنر اصیل با بکارگیری از انواع چوب درختان در رنگهای متفاوت و بریدن آن به قطعات مورد نظر و گاه استفاده از استخوان شتر ، صدف ، مس ، برنج و پهلوی هم نشاندن این قطعات ، تابلو های چشم نوازی پدید می آورند . کار در پایان پلی استر و پولیش خورده تا براق بشوند.

(IHCGI)Iran handicrafts General Information