صحافی سنتی

در فرهنگ پیشین ایرانی و اسلامی ، صحافی بخشی از حرفه وَرّاقی بوده است. « وَرّاق » به کسی گفته می شد که نسخه ها را کتابت و تزئین و تجلید و وصالی می کرد و همچنین خود آن را می فروخت. اما در تمدن و فرهنگ سنتی ما صحافی و مجلد گری به حرفه [...]

کاغذبری قطاعی

کاغذ یکی از رشته‌های ظریف و دقیق هنری است که در آن هنرمند پس از طراحی روی کاغذ، نقش را با قیچی یا کارد مخصوص از میان کاغذ در می‌آورد و با چسباندن آن بر زمینه‌ای به رنگ دیگر، اثر جدیدی به وجود می‌آورد. هنر قطاعی از جمله هنرهای در حال فراموشی در کشور است [...]

پاپیه ماشه

پاپیه ماشه یکی از صنایع دستی است که در لغت معنای کاغذْجویده یا کاغذِ جویده‌شده می‌دهد. پاپیه ماشه موادی ترکیبی از تکه‌های کاغذ یا خمیر کاغذ است، که گاهی با پارچه‌ها توسط ماده‌ای چسباننده تقویت (و مستحکم) می‌شود برای تهیه کاغذی محکم از پاپیه ماشه که بتوان از آن در ساخت وسایل استفاده کرد ابتدا [...]