کلاقه ای (باتیک)

چاپ کَلاقه‌ای یا باتیک یکی از روشهای چاپ بر روی پارچه است که در کشورهاییمانند اندونزی، تایلند، سریلانکا، هند و ایران از قدیم کاربرد داشته‌اند.
این روش در ایران بیشتر در تبریز و اسکو رواج دارد و کَلاقه‌ای نامیده می‌شود. واژه باتیک ریشه اندونزیایی دارد.

قلمکاری

 (IHCGI)Iran handicrafts General Information قلمکاری (یا چیت سازی) هنر چاپ یا نقش زدن روی پارچه است. این هنر در دوره شاه عباس به علت علاقه‌ درباریان و توجه خاصی که به این صنعت داشتند به کمال رسید وانواع مختلف قلمکاری تهیه می‌شد که از معروفترین آنها می‌توان به قلمکاری زر یا اکلیل اشاره کرد. در [...]