صنایع دستی دریایی همان طور که از عنوانش مشخص است حاصل تمامی فراورده ای دریایی ایست که میتوان از آنها آثار خلق کرد کهجنبه تزیینی و زیبایی خاصی دارند .

حاصل دست هنرمندان شهرهای شمالی و جنوبی کشورمان هست که تمامی ایده و خلاقیت خود را در نمایش هرچه بهتر این اثار به کار میگیرند .

این آثار به دو دسته تقسیم میشوند 1.نقاشی روی صدف 2. تولیدات دریایی