حکاکی روی استخوان

در اینجا خلاصه ی از مطالب گرداوری شده توسط (IHCGI)Iran handicrafts General Information در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت

از زمان‌های بسیار دوردرساخت مجسمه ها و جواهرات

نقاشی روی استخوان

هلدینگ امیران با شرح کاملی از تاریخچه و اطلاعات جمع آوری شده در مورد این هنر کهن سعی در شناخت بهتر و حفظ آن دارد . هنر اسلامی به بخشی از هنر اطلاق می‌شود که در جامعه مسلمانان و نه لزوماً توسط مسلمانان رواج پیدا کرده است. هرچند ممکن است این هنرها در مواردی با [...]