سکه شناسی در ادوار مختلف تاریخی

 • دانشگاه جامع علمی کاربردی نقش جهان
 • کارشناسی ارزیابی صنایع دستی
 • استاد مریم میرزا رضی
 • گرداورنده : الهام معتمدی آذر 95

هنر فلز کاری چیست ؟

 • دانشگاه جامع علمی کاربردی نقش جهان
 • کارشناسی ارزیابی صنایع دستی
 • استاد مریم میرزا رضی
 • گرداورنده : الهام معتمدی خرداد96

تاثیر ادبیات بر نقوش سفالینه های اوایل دوره اسلامی ایران

با نگاهی به سفالینه های منقوش بجا مانده از ادوار اولیه اسلامی در میابیم نقوش به کار رفته تاثیراتی از ادبیات قبل از اسلام و اسلامی را دارا می باشند

سیر تحول و تطور نقش و نماد در هنرهای سنتی ایران

 • گروه هنر دانشكده هنر و رسانه
 • كارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت
 • با همكاري دكتر الياس صفاران مدير گروه هنر
 • دانشگاه پيام نور 1389

معماری های ارزیابی

قابلیت بازاریابی ، نوآوری ، اصالت ، مرغوبیت

گنج یابی

گنج یابی و دفینه یابی بدون داشتن نسخه یا نقشه گنج