صنایع دستی دریایی

صنایع دستی دریایی همان طور که از عنوانش مشخص است حاصل تمامی فراورده ای دریایی ایست که میتوان از آنها آثار خلق کرد کهجنبه تزیینی و زیبایی خاصی دارند .

حاصل دست هنرمندان شهرهای شمالی و جنوبی کشورمان هست که تمامی ایده و خلاقیت خود را در نمایش هرچه بهتر این اثار به کار میگیرند .

این آثار به دو دسته تقسیم میشوند  1.نقاشی روی صدف   2. تولیدات دریایی

[us_iconbox size=”300px” title=”نقاشی روی صدف ” img=”7735″][/us_iconbox]
[us_iconbox size=”300px” title=”تولیدات دریایی ” img=”7731″][/us_iconbox]