درویش دوزی

درویش دوزی نیز شبیه چشمه دوزی است با این تفاوت که در آن از نخ کشی کمتر استفاده می شود درویش دوزی یا تفرش دوزی یکی از انواع رودوزیهای دیگر ایرانی است که در گذشته تولید کننده عمده و اصلی آن مردم تفرش بوده اند ولی در حال حاضر رونق و رواج چندانی نداشت. این [...]

چشمه دوزی

چشمه دوزی قدیمی ترین سوزن دوزی اصفهان محسوب می شود و معمولا روی کتان های سفید یا رنگی با نخ هم رنگ و گاهی با نخ های الوان بدون نخ کشی پارچه دوخته می شود . سادگی طرح اهمیت بسیار دارد . این دوخت معمولا توسط نقشه و شمارش الیاف کتان انجام کی گیرد و [...]

سکمه دوزی

سکمه دوزی این دوخت بیشتر روی پارچه هایی انجام می شود که فشردگی تار وپود در یکدیگر زیاد نباشد و بتوان با راحتی با نوک سوزن تار و پود را ازیکدیگر جدا نمود مانند انواع پارچه های کتانی ، متقال و... پس از انتقال طرح به پارچه قسمتهایی از طرح مشخص و تار از میان [...]