ميناكاري : در اينجا مراد، ساخت بدنه فلزي، لعاب كاري، پخت، نقاشي و پخت مجدد اشياء در كوره مي باشد كه تمامي اين مراحل به كمك ابزار و وسايل ساده با استفاده از طرح هاي اصيل و سنتي در مرحله ي نقاشي انجام مي پذيرد.

[us_blog layout=”cards” columns=”3″ orderby=”date_asc” items=”” show_date=”” show_author=”” show_categories=”” show_tags=”” show_comments=”” show_read_more=”” categories=”%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c” filter=””]