نشست صمیمانه اتحادیه صنف صنایع دستی اصفهان با حضور ریاست مجموعه هلدینگ امیران

دیروز ، مورخ 8/11/97 نشستی صمیمانه در حضور ریاست محترم اتحادیه صنایع صنف دستی اصفهان جناب آقای شیردلی و هیات رئیسه محترم در محل اتحادیه صنف صنایع دستی اصفهان در خصوص طرح ها و راهکارهای مجموعه هلدینگ امیران جهت توانمند سازی هنرمندان و برقراری ارتباط بهتر با بازارهای خارجی برگزار شد .
در این راستا جناب آقای دکتر شریفی ریاست مجموعه هلدینگ امیران راهکارها و طرح های مجموعه را مطرح و در این خصوص تبادل نظر شد .

 

اتحادیه صنف صنایع دستی اصفهان