با توجه به درخواست های مکرر و همزمانی مهلت ارسال آثار با امتحانات دانشگاهی هنرمندان گرامی

پس از تلاش های مدیریت مجموعه هلدینگ امیران جناب آقای دکتر شریفی و رایزنی با همکاران گرجستان ،مهلت ارسال آثار تا تاریخ 18 خردادماه (3/18) تمدید شد.

لازم به ذکر است این مهلت تحت هیچ شرایطی  تمدید نخواهد شد.

ثبت نام فقط در گروه هایی که ظرفیت آنها هنوز تکمیل نشده امکان پذیر است ( ظرفیت گروه های کاریکاتور و کارتون ، نگارگری و زیور آلات تمام شده است)